سایبان تبلیغاتی

مرکز تولید انواع سایبان بازویی

سایبان تبلیغاتی

سایبان تبلیغاتی سایبان تبلیغاتی به سایبان هایی گفته می شود که می توان با استفاده از دستگاه چاپ بر روی روکش آنها تبلیغات های مختلفی را چاپ کرد. سایبان تبلیغاتی می توانند از نوع کالسکه ای یا بازویی باشند. سایبان تبلیغاتی هر چه ابعاد بزرگتری داشته باشد و تبلیغات روی سایبان درشت تر چاپ شوند، […]

ادامه مطلب

مشاوره 09121899723